Cyfreithwyr yn Ffrainc ar-lein!


Yn y ddalfa gweinyddol


Gallwch rannu eich gwybodaeth drwy wella ei fod yn ôl i argymhellion y cyfatebol prosiectau Yn Ffrainc, yn cael pwerau cadw gweinyddol yn hoffi y ddalfa o arferion (atal tollau) Cydymffurfio â'r gyfraith yn cael ei sicrhau gan y gweinyddol gorchymynCadw gweinyddol yn caniatáu i gynnal yn y caeedig lle, estron sy'n destun diarddel penderfyniad, nes ei orfodi system yn gwbl anaddas.