Pŵer atwrnai — Enghraifft, Model Llenwi-mewn Gair i PDF

Y pŵer atwrnai, a elwir hefyd yn mandad, yn ddogfen gan un person (y prif) yn penodi un arall (yr asiant) i weithredu yn ei enw. Y person sydd yn derbyn y mandad i weithredu ar ran y prif yn y sefyllfaoedd a ddarperir yn y ddirprwy. Y pŵer atwrnai awdurdodi gan y contractwr i gyflawni trafodion bob dydd, fel talu biliau, er enghraifft. Efallai y bydd hefyd yn caniatáu i berfformio gweithredoedd yn fwy pwysig, megis arwyddo prydles ar gyfer tai neu gwerthu tŷ neu gar. Y dirprwy dod o hyd yma nid yw mandad mewn achos o analluogrwydd