Cyfreithwyr yn Ffrainc ar-lein!


Pam a sut i cyfyngu ar ei atebolrwydd cytundebol. Mathias Cyfreithwyr


Mewn achos o dorri rhwymedigaeth gytundebol, bod y parti arall yn methu ennyn diddordeb ei cytundebol yn gyfrifolMae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi dalu i'r parti a dramgwyddir swm a fwriadwyd i wneud iawn am ddifrod a achosir gan ei default. Mae'n eithaf posibl i gyfyngu ar ei cytundebol atebolrwydd er mwyn i ffrâm y canlyniadau yn groes. Fel darparwr gwasanaeth, yn cyfyngu ar ei atebolrwydd cytundebol yn caniatáu i chi i reoli'r risgiau i'w busnes. Yn wir, yn y diffyg goruchwyliaeth, mae'r canlyniadau ariannol o dorri contract gall fod yn hynod o gostus, yn enwedig ar gyfer dechrau-i fyny neu i BACH, busnesau bach a chanolig.

Dylai hefyd gadw mewn cof bod y materion atebolrwydd yn annibynnol ar y sylw yswiriant gwarantu.

Ar gyfer y cwsmer, y cyfyngiad o atebolrwydd cytundebol y pleidiau eraill efallai y bydd elfen o drafod.

Er enghraifft, mae'n bosibl i gytuno ar cyfyngiad ar atebolrwydd yn gyfnewid am bris gostyngol ar gyfer y budd-dal, y cyfadrannau terfynu yn hwyluso ar gyfer y cleient, ac ati yn Olaf, y ddwy ochr yn gallu dod o hyd cyffredin o fanteision yn y fframwaith o atebolrwydd cytundebol. Y diffiniad o'r amodau ar gyfer atebolrwydd, iawndal a gwmpesir a rhai wedi'u gwahardd yn galluogi partïon, mewn achos o fethiant, yn gyflym yn cytuno ar y graddau o ddifrod i wneud iawn am ac felly osgoi cymhleth gyfradd y gellir herio e yn rhoi cyfle i barhau â'r berthynas gytundebol sy'n cymryd rhan. Mae'n bwysig nodi ei fod yn cael ei gwahardd yn llym i gyflwyno cymalau sy'n cyfyngu ar atebolrwydd mewn contractau gyda defnyddwyr. Bydd barnwr yn ystyried yn awtomatig fel cam-drin, a bydd gwrthod y cais: mae'n un o gymalau tybiedig i fod yn annheg felly yn derfynol, fel y rhestrir yn erthygl R- y Cod defnyddwyr. Yn gontractau i'r casgliad rhwng gweithwyr proffesiynol, neu gontractau,"BB", mae'n bosibl i ddylunio atebolrwydd cytundebol, ond y posibilrwydd hwn yn cael ei fframio. Yn hyn o beth, nid oes hawl i gyfyngu ar yr atebolrwydd o un o'r partïon contractio i'r fath raddau fel bod y hanfodol rhwymedigaethau a osodwyd arno yn cael eu gwagio eu sylwedd. Er enghraifft, mae wedi cael ei beirniadu yn yr achos enwog y gyfraith Chronopost yn, y cymal gyfyngu ar yr iawndal sy'n daladwy gan y cwmni Chronopost yr unig ad-daliad o'r costau cludiant a delir gan ei gleient oedd yn groes i gwmpas ei hymrwymiad i gyflwyno'r tric yn y cwestiwn mewn cyfnod cyfyngedig o amser. Mae'r achos hwn yn y gyfraith wedi cael ei gwneud cais yn ddiweddar i ei gontractau Mewn penderfyniad dyddiedig ar ddeg mis rhagfyr, bydd y barnwr yn y Llys apêl o Rheims wedi gwahardd y cais datganiad o atebolrwydd sy'n cael, yn yr achos presennol, i wahardd"unrhyw a holl atebolrwydd y cyhoeddwr ynghylch y canlyniadau a pherfformiad y meddalwedd, lle Mae'r cymalau yn unig sy'n cyfyngu ar atebolrwydd yn fwy anodd i chi ei gosod o'r neilltu gan y barnwr. Tystiolaeth gan ddau barn y Llys apêl o Paris, yn dyddio yn ôl at y tri ar ddeg ac un ar bymtheg mis rhagfyr. Dywedodd y barnwr darpariaethau cyfreithiol ddifrifol cyfyngu ar atebolrwydd y darparwr gwasanaeth, gan arwain at iawndal yn cael unrhyw fesur cyffredin gyda gwirioneddol ddifrod a ddioddefir gan y cleient (y Llys apêl o Paris, pedwar ar ddeg o rhagfyr n° a Llys apêl o Paris, un ar bymtheg o fis rhagfyr n°). Mae'r cymalau hyn wedi cael ei ystyried i fod yn gyfreithiol oherwydd nad ydynt yn amddifadu y parti arall o iawndal mewn achos o dorri. Y sagâu jurisprudential Chronopost a Faurecia wedi cael eu cynnwys yn y broses o ddiwygio'r gyfraith contractau. Y terfyn, a osodwyd gan y deddfwr yn y rhyddid i ffrâm ei cytundebol atebolrwydd nawr yn ymestyn y tu hwnt cymalau cyfyngol neu exonerating y cynhyrchydd o atebolrwydd. Erthygl y sifil Cod yn awr yn datgan bod"unrhyw gymal sy'n amddifadu ef o'i sylwedd hanfodol rhwymedigaeth y dyledwr yn cael ei ystyried i fod yn anysgrifenedig". Yn ogystal, y broses o ddiwygio'r gyfraith contract wedi cyflwyno erthygl newydd yn y Cod sifil, sy'n darparu bod"yn y contract o adlyniad, unrhyw gymal sy'n creu anghydbwysedd sylweddol rhwng hawliau a rhwymedigaethau o'r partïon i'r contract yn cael ei ystyried yn anysgrifenedig. Y gwerthfawrogiad o anghydbwysedd sylweddol yn ymwneud â'r prif bwnc y contract nac i digonolrwydd y pris i ddarparu". Dwyn i gof bod yn adlyniad contract yn cael ei ddiffinio yn erthygl o'r Cod sifil fel"un y mae'r telerau ac amodau, yn amodol ar gyd-drafod, yn cael eu penderfynu o flaen llaw gan un o'r partïon". Felly mae'n bwysig bod yn sylwgar i ddrafftio cymalau cyfyngol neu exonerating y cynhyrchydd cyfrifoldeb o fewn y contractau. Cymal o'r fath nid yw wedi arwain at wneud yn nad ydynt yn bodoli, y rhwymedigaethau cytundebol o un parti neu'r llall. Yn y fframwaith cytundeb o adlyniad, ni fydd yn bosibl i sefydlu system o gyfyngiad atebolrwydd yn cael ei anghytbwys, lle mae un o'r cyd-gontractwyr yn atebol heb gyfyngiadau ar gyfer unrhyw fath o ddifrod tra bod y llall byddai'n cael ei cyfrifoldeb yn fawr yn gyfyngedig. Mathias Cyfreithwyr ar gael i chi i helpu yn y cyd-drafod a drafftio eich contractau.