Moeseg - cyfreithwyr

Yn wahanol i syml"masnachwyr y gyfraith"

cyfreithwyr yn cael eu cynnal i glynir yn gaeth at moeseg heriol Yr egwyddorion sylfaenol sy'n rheoli y proffesiwn yn cael eu annibyniaethurddas a phroffesiynol cyfrinachedd Mewn achos o dorri rheolau moesegol. y cyfreithiwr yn ddarostyngedig i sancsiynau disgyblu a all amrywio o rybudd i gwaharddiad (dros dro neu derfynol) yr ymarfer y proffesiwn.