Cyfreithwyr yn Ffrainc ar-lein!


Llys gweinyddol o Caen: Hafan


Y llys gweinyddol yn gymwys i farnu y mwyafrif llethol o anghydfodau sy'n codi o'r gweithgaredd yr awdurdodau cyhoeddus Y Caen gweinyddol llys yn gwrthod y cais a gyflwynwyd gan ddau carcharorion ar yr amodau yn y ddalfa yn y carchar Y llys gweinyddol o Caen ei lofnodi gyda'r bariau ei awdurdodaeth yr ugeinfed dydd o'r mis rhagfyr cytundeb ar gyfer y gwaith o hyrwyddo cyfryngu Y Caen y Llys gweinyddol a'r Llys gweinyddol apêl o Nantes lofnodi gyda'r bariau o Caen, Coutances-AvranchesMae'r llythyr o gyfreitheg y tribiwnlys gweinyddol o Caen yn cwmpasu'r cyfnod rhwng mis gorffennaf a mis mehefin yn cael ei gyhoeddi yn y gwaith gwella y dderbynfa y cyhoedd ac yn cydymffurfio gyda safonau hygyrchedd i bersonau â symudedd cyfyngedig yn digwydd.