Hawliau melyn Festiau sathru. cyfreithwyr gyfrannog ymwrthod drifft llys RT mewn ffrangegYn y cyd-destun yr argyfwng yn y melyn Festiau, cyfreithwyr yn pryderu am y potensial goresgyniad o annibyniaeth y farnwriaeth vis-à-vis y llywodraeth. Maent yn cael effaith llofnodi tribune, y ddau yn chwefror ar y wefan o Ffrainc gwybodaeth, i gyfrannog ymwrthod rhai o’r newid yn arferion y llys, yn enwedig yn erbyn melyn Festiau arestio gan y lluoedd o gyfraith a threfn. Gan gymryd, fel enghraifft, araith y gweinidog y Tu, Christophe Castaner, ac y llywydd y Weriniaeth Emmanuel Macron, yn galw am»system cyfiawnder ymatebion difrifol»yn erbyn y protestwyr godi, y cyfreithwyr yn llofnodwyr yn synnu bod, ar yr un amser, y barnwyr»i gadw at y difrifoldeb o gosb ffermydd gyda gwarant traddodi gan nad ydynt yn cymryd i ystyriaeth y meini prawf arferol, gan gynnwys yr addasu yn y ddedfryd ac yn ei addasu at y proffil a ffeithiau, ac mae hyn yn fel bod y bobl sy’n cymryd rhan erioed wedi eich cael yn euog Mae rhai cyfreithwyr a hefyd yn feirniaid yn dod o hyd heddiw hwn difrifoldeb troseddol ac yn amlwg yn annigonol yn aml, ac yn symud,»y maent yn ysgrifennu, gan nodi bod»nifer o melyn Festiau erioed wedi cael gwybod, cyn y system cyfiawnder troseddol». Ar ben hynny, yn ôl y cyfreithwyr, mae’r protestwyr yn aml yn gweld eu hymestyn yn y ddalfa gan yr heddlu ac yn cael eu dwyn yn ystod ymddangosiadau llys ar unwaith,»cedwir fel arfer ar gyfer pobl gyda hanes troseddol, i fusnes gymharol amlwg ac o fewn difrifoldeb penodol Gweithdrefnau yn cael eu gwneud yn aml mewn sefyllfaoedd o argyfwng a fwriedir yn bennaf i chwyddo, yn aml mewn modd artiffisial, y ffigurau a fydd yn cael ei gyhoeddi gan y weinyddiaeth y Tu mewn», y clwb y maent.

Mae’r cyfreithwyr hefyd yn gyfrannog ymwrthod y agwedd o’r ymchwilwyr. Byddai rhai wedi perswadio i beidio melyn Festiau»ar gyfer y defnydd o gymorth cyfreithiwr gan ddadlau bod os bydd y cyfreithiwr yn cymryd rhan, byddent yn cael eu rhyddhau yn ddiweddarach o lawer Mae llawer o bobl, felly, wedi hepgor unrhyw hawl hanfodol presenoldeb cyfreithiwr ar eu hochr, gobeithio felly yn gyflymach allbwn y ddalfa, neu trugaredd y barnwrol y gwasanaethau», yn difaru-y maent.»Mae’r gwarchodwyr yn lleng ac yn digwydd mewn amodau o bryder i lawer o gyfreithwyr, cynorthwywyr cyfreithiol, ond hefyd yn ei amddiffynwyr cyhoeddus rhyddid ac yn unigol,»maent yn ei ddweud.

Y cwynion yn erbyn y farnwriaeth yn niferus

Maent yn tystio i’r ffaith bod rhai o’r ffolderi yn rhoi o flaen»erlyn am resymau fel mympwyol fel anghyfreithlon anheddu yn yr ardal cyhoeddus fel bod y sawl a gyhuddir pobl wedi gwneud y parc ychydig funudau o gwmpas cylchfan». Gyda deddfwriaethol presennol, y anghysur yw hyd yn oed yn gryfach:»fel nifer o seneddwyr, rydym yn arbennig o bryderus am y bil ar hyn o bryd mewn trafodaeth, dywedodd ‘anti-torrwr’ sydd yn ymddangos i ni yn groes i nifer o egwyddorion sylfaenol. Lle bo’n briodol, rydym yn bwriadu i fynd i mewn, gan y ffordd o flaenoriaeth cwestiwn o constitutionality y cyfansoddiadol Cyngor, er mwyn penderfynu os bydd y cyhoedd rhyddid, y gyfraith ewrop ac yn y dogfennau gwreiddiol ein Weriniaeth ydynt yn torri drwy y cais yn y gyfraith os bydd yn parhau i fod yn y wladwriaeth.»Y casgliad y cyfreithwyr, yma y plaintiffs, heb apêl:»Rydym ni, y cyfreithwyr, y llofnodwyr, byddai yn hoffi i roi gwybod am y gormodedd ein bod yn gweld a bod yn ymddangos i amharu ar yr unigolyn hawliau cyhoeddus a rhyddid yn ein gwlad.»Darllenwch hefyd: Festiau, melyn: sylwedydd yn y Gynghrair o hawliau dyn ei anafu gan yr heddlu saethu