Gyfarwyddiaeth Materion gweinyddol — Islamaidd Sefydliad Addysg, Gwyddoniaeth a Diwylliant — ISESCOMae’r Gyfarwyddiaeth Materion gweinyddol yn y ddyfais yn gyfrifol er mwyn sicrhau gweithrediad priodol o fewn y Gyfarwyddiaeth gyffredinol o ISESCO, yn y gweinyddol lefel, gan ysgogi holl adnoddau sydd eu hangen i wneud hyn

Mae’r Gyfarwyddiaeth Materion gweinyddol yn cynnwys yr Adrannau canlynol:-Adran Adnoddau dynol-is-Adran Gwasanaethau gweinyddol-is-Adran o Pencadlys a Chynadleddau-Cysylltiadau cyhoeddus Division-is-Adran Cyflenwadau, Offer, Rhestr eiddo, a chynnal a Chadw