Cyfreithwyr yn Ffrainc ar-lein!


Gramadeg: mae Hyn, bod, beth yw


Dysgu saesneg Gramadeg: amserau'r ferf

ansoddeiriau ac adferfauyn amodol cymalau.