Gramadeg: mae Hyn, bod, beth ywDysgu saesneg Gramadeg: amserau’r ferf, ansoddeiriau ac adferfau, yn amodol cymalau, berfau moddol