Cyfreithwyr yn Ffrainc ar-lein!


Fforffedu - Diffiniad - legal Dictionary


Y 'fforffedu' hawl yn y ffaith o beidio â gallu i gael y cydnabyddiaeth yn y llysoedd Y fforffedu nid yw'n gyfyngedig i delerau contractau Cenedligrwydd Cod yn darparu ar gyfer fforffedu y ffrangeg chenedligrwydd, ac yn y sifil Cod yn darparu bod mewn amgylchiadau penodol y rhieni neu y gallai un ohonynt yn cael eu hunain hamddifadu o awdurdod rhiant dros eu plant bachByddwn yn ychwanegu, fel a ddewiswyd enghraifft ym maes deallusol eiddo, a bod y Llys o cassation wedi dyfarnu (Com. pedwar ar ddeg mis mawrth, BICC dim o awst) bod gan gais o erthygl L, mharagraffau a a dwy b, y cod ar eiddo deallusol, yn debygol o rwystro y fforffedu hawliau nod masnach perchennog, y defnydd o y marc mewn ffurf addasedig yn unig nad ydynt yn newid y cymeriad unigryw.

Mae materion bach yn hyn o beth, wedi'i addasu marc yn y ffurf sy'n cael ei wneud ar y nod masnach y mae eu dirymu yn gofyn, ei hun wedi ei gofrestru.